Dhr. mr. P.C.P. Lefevere is na zijn Studie Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht (met vak thematische aantekening Handels- en Ondernemingsrecht) werkzaam geweest als (Staf)jurist bij diverse grote en middelgrote zorgaanbieders.

In deze periode heeft mr. Lefevere meerdere neven functies vervuld waaronder:

 • Lid klachtencommissie voor medewerkers, leerlingen en stagiaires;
 • Ambtelijk secretaris t.b.v. klachtencommissie voor cliënten inzake WKCZ & BOPZ;
 • Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC);
 • Lid Privacy commissie.

Mr. Lefevere is sinds 2014 als advocaat werkzaam bij Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars met als aandachtspunten onder meer de volgende rechtsgebieden:

 • Strafrecht;
 • Arbeidsrecht;
 • Verbintenissenrecht;
 • Aansprakelijkheidsrecht;
 • Gezondheidsrecht;
 • Ondernemingsrecht.

Dhr. mr. Lefevere is lid van:

 • De VGR (Vereniging voor Gezondheidsrecht).