Slachtofferrecht

Als slachtoffer van een ongeval, een strafbaar feit, onterechte detentie of medische misser, hebt u het vaak al moeilijk genoeg. Het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade kunt u dan beter overlaten aan ons. (Letsel) Schadeberekening is ingewikkelde materie, waarbij een kleine verschuiving grote consequenties kan hebben. Om te beginnen geven wij tips om de materiële schade goed in kaart te brengen. Desgewenst schakelen wij, na ontvangst van de (medische) stukken, een (medisch) adviseur in. Hij of zij kan er als geen ander in kaart brengen welke (medische) verwijten respectievelijk consequenties een medische fout of ongeval met zich meebrengen. Hierna ontvangt u een advies over de haalbaarheid van het verhalen van de schade en de hoogte van de schadevergoeding of volgt het advies om een klacht in te dienen. De kosten kunnen bij erkenning van de aansprakelijkheid later op de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij of wederpartij verhaald.

Wij staan u bij in strafzaken om uw schade te claimen, danwel de Officier van Justitie te bewegen over te gaan tot strafvervolging middels een zogenaamde artikel 12 procedure. Wij staan u bij als u gevraagd wordt een verklaring bij de politie of de rechter af te leggen.

Wij staan u bij indien u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt, indien u een sepot heeft gekregen of vrijspraak/ontslag van alle rechtsvervolging. Indien u letsel heeft na een aanhouding of tijdens vervoer of detentie, neem contact met ons op!

Wij behandelen onder meer: letselschade, (letsel)schade als gevolg van een bedrijfsongeval, (letsel)schade als gevolg van een geweldsmisdrijf, (letsel)schade als gevolg van een medische fout, (letsel)schade als gevolg van een verkeersongeval, schade door toepassing van het strafrecht, schade door toepassing van het psychiatrisch patiëntenrecht of begeleiding in bijvoorbeeld mensenhandel-zaken als slachtoffer/getuige.