Arbeidsrecht

Dreigend ontslag, een loonvordering, vragen over uw arbeidsovereenkomst of problemen met werknemer(s)? Bij ons bent u aan het juiste adres voor gedegen en deskundig advies en bijstand in juridische procedures. Het inmiddels omvangrijke arbeidsrecht is voortdurend aan verandering onderhevig en vraagt om de nodige juridische expertise, flexibiliteit en snelheid waar ons kantoor u graag in voorziet. Uiteraard is daarbij een groot inlevingsvermogen, goed gevoel voor verhoudingen binnen de organisatie en een persoonlijke en laagdrempelige aanpak van groot belang. Neem vroegtijdig contact op om problemen te voorkomen. Zowel werknemers als werkgevers uit de meest uiteenlopende branches/sectoren (profit en non-profit) kunnen bij ons terecht voor een gratis intake gesprek in een breed scala aan arbeid gerelateerde kwesties onder meer betreffende:

 • Arbeids-, management-, en freelanceovereenkomsten;
 • Arbeidsconflicten;
 • Arbeidstijden- en omstandigheden;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten (Cao’s) en bedrijfsregelingen;
 • Concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen;
 • Detachering;
 • Directiereglementen;
 • Diefstal en fraude;
 • Flexibele arbeid;
 • Functioneringstrajecten;
 • Governance verhoudingen;
 • Herstructurering;
 • In- en outsourcing;
 • Managementovereenkomsten;
 • Medezeggenschapsrecht (WOR);
 • Minimumloon en overige beloningen;
 • Ontslagrecht;
 • Overgang van onderneming(en);
 • Pensioenrecht;
 • Privacy (AVG/GDPR) en social media;
 • Reorganisaties;
 • Remuneratie(beleid);
 • (Seksuele) intimidatie en discriminatie;
 • Sociaal zekerheidsrecht;
 • Vakantie en verlof;
 • Werkgevers-/ werknemersaansprakelijkheid;
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB);
 • Wet Normering Topinkomens (WNT);
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • ZZP constructies;