HomeRechtsgebiedenGezondheidsrecht

Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht is een bijzonder rechtsgebied. Het raakt het werk van een arts of medisch hulpverlener. Dit rechtsgebied richt zich op de rechten van patiënten, de rechten en plichten van hulpverleners en de waarborging van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Wetten die vallen onder Gezondheidsrecht

Het Gezondheidsrecht is voornamelijk onderdeel van het burgerlijk recht maar het raakt ook deels het strafrecht. Wetten die hieronder vallen zijn onder andere:

  • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO, afd. 7.7.5. BW)
  • de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
  • de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Beroepscodes, richtlijnen, protocollen en dergelijke, en jurisprudentie (uitspraken van rechters) leggen begrippen als ‘goed hulpverlenerschap’, ‘informed consent’, adequate dossiervorming en medisch beroepsgeheim uit. Dit geeft de kaders aan waarbinnen dit recht uitgevoerd wordt.

Werken vanuit de visie van de patiënt

Wij zijn werkzaam in de verschillende facetten van het Gezondheidsrecht. Dit betreft de rechten van patiënten, de rechten en plichten van hulpverleners en de kwaliteit van de zorg. Hieronder valt onder meer:

  • medische aansprakelijkheid
  • klachtrecht 
  • tuchtrecht 

Wij werken hierbij steeds vanuit de visie van de patiënt. Wij zijn lid van de Vereniging gezondheidsrecht.

Gerelateerde rechtsgebieden

Geen gevonden

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere

Dhr. mr. P.C.P. Lefevere is na zijn Studie Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht (met vak thematische aantekening Handels- en Ondernemingsrecht) werkzaam geweest als (Staf)jurist bij diverse grote en middelgrote zorgaanbieders.

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars

Mw. mr. M.A.W. Ketelaars is na haar studie Nederlands en Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg (Internationaal Privaatrecht op het gebied van distributieovereenkomsten en Internationaal Strafrecht op het gebied van de Wet Internationale Misdrijven) werkzaam geweest bij het T.M.C. Asser Instituut Den Haag en vanaf 2005 als advocaat in Helmond.

Heeft u juridische hulp nodig in een medische zaak?

Neem contact met ons op en plan een adviesgesprek in. Ook wanneer u zich niet gehoord voelt door uw hulpverlener. We bespreken uw zaak en adviseren u over het vervolgtraject. Besluit u ons in te schakelen om u bij te staan in uw medische zaak? Dan bent u verzekerd van een professionele en daadkrachtige aanpak waarbij wij alles in het werk stellen om voor u het best mogelijke resultaat te bereiken.