Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht is een bijzonder rechtsgebied en raakt het werk van een arts of medisch hulpverlener. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO, afd. 7.7.5. BW), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), beroepscodes, richtlijnen, protocollen e.d. en jurisprudentie (uitspraken van rechters) leggen begrippen als “goed hulpverlenerschap”, “informed consent”, adequate dossiervorming en medisch beroepsgeheim uit.

Wij werken in verschillende facetten wat betreft de rechten van patiënten, de rechten en plichten van hulpverleners en de kwaliteit van de zorg. Hieronder valt onder meer:  medische aansprakelijkheid, klachtrecht en tuchtrecht, steeds vanuit de visie van de patiënt.

Binnen het gezondheidsrecht maken wij gebruik van medisch specialisten die ons adviseren wat betreft de haalbaarheid van een zaak.

Neem contact met ons op ook indien u zich niet gehoord voelt door de hulpverlener! Wij begeleiden u zodat u weer in contact kunt komen met uw behandelaar.