Jeugdrecht, bestaande uit:

  • Jeugdstrafrecht; Een jeugdige vanaf 12 jaar kan strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor een strafbaar handelen. Het jeugdstrafrecht verschilt van het volwassenstrafrecht en wordt als specialistisch betiteld. Een goede inleving in de jeugdige en kennis van de specifieke ontwikkelingsleeftijden is noodzakelijk om te kunnen bepalen of sprake is van kattenkwaad of een strafbaar feit.
  • Civiele beschermingsmaatregelen; met name opvoedingsondersteuning als ondertoezichtstellingen, uit huis plaatsingen en gesloten plaatsingen maken dat na de uitspraak van de Kinderrechter intensief in het leven van een minderjarige en het gezin wordt ingegrepen door verschillende instanties. De jeugdige behoort hierin centraal te staan, maar gezien de politieke verschuiving naar “jeugd en gezin” staat het gezin niet in de kou. De advocaten kunnen tevens ouders bij staan als (1) de advocaten niet door de Rechtbank of het Hof zijn benoemd om op te treden voor het kind en/of (2) er geen sprake is van conflicterende belangen.
  • Het optreden als bijzonder curator in bijvoorbeeld afstammingszaken en naamrecht. Soms raakt een kind “klem of verloren” tussen twee gezaghebbende ouders. Een bijzonder curator wordt benoemd door de Kantonrechter indien de Kantonrechter dit in het belang van de minderjarige acht.