Kerkelijk recht

Wij behandelen de meest uiteenlopende kwesties op het terrein van Kerkelijk recht.

Binnen het civiele recht is de bevoegdheid van kerkgenootschappen erkend om de geestelijke en materiële aangelegenheden intern-kerkelijk te regelen (art. 2:2 lid 2 BW). Met andere woorden: de Kerk wordt geregeerd door haar eigen recht of statuut, waaronder het Wetboek van Canoniek Recht. De interpretatie van Kerkelijk recht is gezien de aard en de doelstelling voorbehouden aan de Bisschop (canon 381 CIC). De canonieke billijkheid en met het zielenheil voor ogen dient te worden beschouwd als de hoogste wet (canon 1752 CIC).

Daarnaast kan sprake zijn van wereldlijke procedures bijvoorbeeld wegens onrechtmatig handelen van een kerkgenootschap, of een verdenking van een strafbaar feit. U kunt bij ons terecht als kerk-/ parochiebestuur, vanuit uw ambt of beroep, als lid van de Kerk, maar ook als u niet betrokken bent bij een kerkgenootschap maar een geschil heeft met een kerkgenootschap.