Ondernemingsrecht

Als (startend) ondernemer heeft u te maken met een grote en vaak complexe hoeveelheid wet- en regelgeving op ondernemingsrechtelijk vlak. U staat bijvoorbeeld als ondernemer op het punt een onderneming op te richten, over te nemen danwel te liquideren of heeft u vragen over het opstellen danwel wijzigen van statuten, algemene voorwaarden en/of contracten. Neem contact met ons op voor het inplannen van een vrijblijvend en gratis intake gesprek. Wij staan u op strategische  deskundige en pragmatische wijze bij in tal van ondernemingsrechtelijke kwesties. U kunt hierbij onder andere denken aan:

 • Aandeelhoudersvergaderingen en overeenkomsten;
 • Benoeming of ontslag van (statutaire) directeuren/bestuurders;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Blokkeringsregelingen;
 • Contracten en algemene voorwaarden;
 • Corporate Governance;
 • Fusies en overnames;
 • Keuze ondernemingsvorm;
 • Mededinging;
 • Oprichting Vennootschappen;
 • Opstellen of wijzigen van statuten;