Personen-, familie- en erfrecht

Als kind of ouders kunt u te maken krijgen met de Gemeente of een Gecertificeerde Instelling (voorheen: Bureau Jeugdzorg) die vindt dat het in de opvoeding van de kinderen niet goed gaat. Soms is het niet erg dat iemand meekijkt en kunt u de hulp en adviezen goed gebruiken. Soms gaan de adviezen echter tegen uw gevoel in. Een ondertoezichtstelling of zelfs uithuisplaatsing van de kinderen wordt als ingrijpend ervaren. Neem contact met ons op! Wij kunnen u begeleiden in het proces of kunnen uw kind bij een gedwongen uithuisplaatsing bij staan. Uw zoon of dochter mag zelf een advocaat kiezen.

Als een dierbare is overleden, heeft u veel te verwerken. Niet alleen het verlies van de dierbare, maar ook beslissen of u de erfenis die u op grond van de wet of op grond van het testament krijgt, gaat accepteren. Let erop dat al snel de conclusie getrokken kan worden door een derde dat u de erfenis heeft geaccepteerd, terwijl u dit totaal niet wilde! Schakel ons dan ook zo snel mogelijk in! Wij kunnen u adviseren onder andere over het al dan niet accepteren van de erfenis, over de verdeling van de erfenis, het uitvoeren van een testament en het betwisten van het testament.

Ooit hebben u en uw partner voor elkaar gekozen. Helaas kunt u niet meer samen verder, om welke reden dan ook. Vaak gaat u een emotionele fase door. Toch is het dan belangrijk goede afspraken te maken over de zorg- en opvoedingstaken ten aanzien van de kinderen, over de gemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en over alimentatie. Als u samen afspraken kunt maken, is de kans dat de afspraken door beide ex-partners worden nagekomen, groot. De gevolgen van afspraken en de vaststelling van alimentatie is echter een complex proces. Desgewenst schakelen wij, na ontvangst van de financiële stukken, een financieel adviseur in. Hij of zij kan er als geen ander in kaart brengen welke financiële consequenties een afspraak met zich meebrengen.