Psychiatrisch patiëntenrecht

Wordt er gedreigd met een gedwongen behandeling of opname binnen de Wet verplichte GGZ (Wvggz) of de Wet Zorg en Dwang (WZD)? Twijfel niet langer: schakel ons in! Wij kunnen niet altijd een gedwongen behandeling voorkomen, maar wij kunnen u al wel in een vroeg stadium adviseren en begeleiden zodat u een eerlijk proces krijgt. Onder meer maken wij voor u inzichtelijk welke gevolgen een gedwongen behandeling kan hebben, welke rechten u als cliënt heeft en wat de wettelijke voorwaarden zijn van een gedongen behandeling en de toe te passen middelen en maatregelen.

Bij een dreigende gedwongen behandeling mag u zelf een advocaat kiezen. Wij kunnen u als voorkeursadvocaat bijstaan. Ook als familielid kunt u contact opnemen als u meer informatie wilt hebben over de procedure.

Tip! Bezoek de website: https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/zorgmachtiging/procedure.

Soms zijn cliënten niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen, vanwege bijvoorbeeld psychische problematiek of een verslaving. Om te voorkomen dat deze cliënten in (financiële) problemen komen of in een zorgvacuüm of dat anderen misbruik van de cliënten maken, kan de kantonrechter iemand aanstellen die de belangen behartigt van de cliënt, de curator, bewindvoerder en/of mentor. Wij kunnen u begeleiden in het proces tot verkrijging, verweren tegen een verzoek, het wijzigen of het aansprakelijk stellen van een curator, bewindvoerder of mentor. Neem met ons contact op voor de mogelijkheden!