Strafrecht

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, is het belangrijk dat u vanaf het begin een goede verdediging krijgt. Vanaf de start van ons kantoor leggen onze advocaten zich toe op verdedigingsstrategieën bij verdenking van moord, doodslag, mishandeling, drugs- (Opiumwet), fraude en witwaszaken, verkeers-, zedenzaken, georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, Wet Wapens en Munitie (WWM), jeugd-, ontnemings- en TBS-zaken.

Bent u aangehouden of wordt u uitgenodigd voor een verhoor, heeft u een transactieaanbod gekregen, heeft u een oproep voor een TOM-zitting of dagvaarding ontvangen? Neem dan direct contact met ons op!

Een jeugdige vanaf 12 jaar kan strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor een strafbaar handelen. Het jeugdstrafrecht verschilt van het volwassenenstrafrecht. Een goede inleving in de jeugdige en kennis van de specifieke ontwikkelingsleeftijden is noodzakelijk om te kunnen bepalen of sprake is van kattenkwaad of een strafbaar feit.

Heeft u onder invloed van een psychische stoornis een delict gepleegd of wordt u verdacht van een strafbaar feit? Let op! Ook bij vrijspraak kan een strafrechter een zorgmachtiging opleggen.

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, kunnen wij u begeleiden in het vorderen van een schadevergoeding, het opstellen van een slachtofferverklaring of het indienen van een klacht als het OM de zaak niet wil vervolgen, middels een zogenaamde artikel 12 procedure.