HomeWerkwijze

Werkwijze

Afhankelijk van het soort zaak hanteert Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars de volgende werkwijze.

Stap 1: Intake

Stap 2: Dossieropbouw

Stap 3: Advies en procederen 

Stap 4: Communicatie

Bezoek alleen op afspraak. Om u beter en sneller te kunnen helpen werken wij alleen op afspraak.

Tijdens het gehele proces staat uw belang voorop. Met onze professionele en daadkrachtige aanpak stellen wij alles in het werk om voor u het best mogelijke resultaat te bereiken.

Stap 1: Intake

Tijdens de intake (duurt maximaal 30-45 minuten), worden de belangen opgesomd en in kaart gebracht. De te nemen stappen worden besproken en ook de financiële kant van de kwestie. De intake vindt plaats na het maken van een afspraak.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wellicht kunt u gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Om de inkomensgrenzen te toetsen is een IB-60 formulier van de belastingaangifte nodig van 2 jaar voor het lopende jaar. 

Het kantoor neemt deel aan High Trust. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. 


Gratis intake

De intake is gratis. Na de intake wordt per eenheid van 6 minuten gerekend. 


Afspraak maken

Stap 2: Dossieropbouw

Uitgangspunt voor het verrichten van werkzaamheden is een zorgvuldig samengesteld dossier. Dit dossier wordt ook digitaal bijgehouden. Bij sluiting van het dossier kunnen de originele stukken worden opgehaald op kantoor.

Stap 3: Advies en procederen

Uitgangspunt van ons kantoor is het voorkomen van procedures. Eerst worden de mogelijkheden en risico’s in kaart gebracht, op grond waarvan een advies wordt gegeven. 

Vervolgens wordt gestart met een briefwisseling en het opvragen van gegevens. Dit wordt zoveel mogelijk gevolgd door een onderbouwd overleg, met de wederpartij, met verzekeringen, met uitkerende instanties en zelfs met het Openbaar Ministerie in strafzaken.

Lukt het niet om tijdens overleg tot een positief resultaat te komen? Dan wordt, onder onze deskundige leiding, de procedure opgestart of juist verweer gevoerd. Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars staat u terzijde vanaf de initiatie en het verwerken van de reacties tot en met het pleiten voor de rechter en het stellen van vragen. Wij stellen alles in het werk om voor u het beste resultaat te bereiken.

Stap 4: Communicatie

Telefoonnummer: 0492 – 551478
E-mailadres: info@ketelaarsadvocaten.nl

Onmisbaar onderdeel tijdens het doorlopen van de stappen is de onderlinge communicatie.  Wanneer u belt en de advocaat is verhinderd, laat dan vooral uw naam, telefoonnummer en vraag/opmerking achter. 

Uw kunt uw vraag/opmerking (voor zover mogelijk) per e-mail stellen. Afhankelijk van de vraag/opmerking zal de advocaat u bellen, een (telefonische) afspraak inplannen of reageren via de e-mail. 

Goede onderlinge communicatie is essentieel voor een voorspoedig verloop van uw zaak. Dat verwachten wij van u en dat kunt u ook van ons verwachten! Onze werkwijze is resultaatgericht en doeltreffend. 

Advocatenkantoor
M.A.W. Ketelaars