Werkwijze

Afhankelijk van het soort zaak hanteert Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars de volgende werkwijze:

Intake

Bij de intake die maximaal 30-45 minuten zal duren, worden de belangen opgesomd en in kaart gebracht. Bij deze intake wordt gesproken over de te nemen stappen en over de financiële kant van de kwestie. De intake vindt plaats na het maken van een afspraak.

In verband met de kosten kunt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rvr.org) zoeken op inkomensgrenzen. Het kantoor neemt deel aan high trust, een IB-60 formulier van de belastingaangifte is nodig van 2 jaar voor het lopende jaar om de inkomensgrenzen te toetsen.

Na de intake wordt per eenheid van 6 minuten gerekend. De secretaresse / stagiair / advocaat zet hiervoor de (digitale) klok aan. Het kantoor neemt in principe geen originele stukken in.

Dossieropbouw

Uitgangspunt voor het verrichten van werkzaamheden is een zorgvuldig samengesteld dossier, wat tevens digitaal wordt bijgehouden. Bij sluiting van het dossier kunnen de originele stukken worden opgehaald op kantoor.

Advies en procederen

Uitgangspunt van ons kantoor is het voorkomen van procedures. Eerst worden de mogelijkheden en risico’s in kaart gebracht, op grond waarvan een advies wordt gegeven. In verband met vernieuwing en uitbreiding van de dienstverlening wordt de mogelijkheid van elektronische adviezen onderzocht.

Dan wordt begonnen met een briefwisseling en voornamelijk in medische en civiele zaken met het opvragen van gegevens. Dit wordt zoveel mogelijk gevolgd door een onderbouwd overleg, met de wederpartij, met verzekeringen, met uitkerende instanties en zelfs met het Openbaar Ministerie in strafzaken.

Indien het overleg niet tot een positief resultaat heeft geleid en de procedure wordt gestart, zal met deskundige begeleiding een procedure worden geïnitieerd, gereageerd, gepleit en vragen gesteld enz. Al met al kunt u voor kwaliteit en deskundige begeleiding terecht bij Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars!

Communicatie

Als u belt en de advocaat is verhinderd, laat dan vooral uw naam, telefoonnummer en vraag/opmerking achter bij de secretaresse/stagiair/waarnemer. De secretaresse/stagiair/waarnemer zal u verzoeken de vraag/opmerking (voor zover mogelijk) per e-mail te stellen. Afhankelijk van de vraag/opmerking zal de advocaat u (laten) bellen, een (telefonische) afspraak inplannen of reageren via de email.